و قضى ربك الا

‎تلاوات قرآنية خاشعة‎. (قضي ربّك ألاّ تعبدوا الاّايّياه و بالوالدين احسانا) 5- نسل نو بايد در سايه ي ايمان ، با نسل گذشته ، پيوند محكم داشته باشند

2022-12-06
    The shield ف
  1. Favorites
  2. 3 آل عمران Aal-Imran